Filoverføring.no - del av Regnskapsbransjen.no og Cloud Connection

 

Vi kan dataoverføring

De finnes mange typer integrasjoner mellom ulike systemer. Det som kjennetegner vår metode, er at vi har gjort det vi kan for å levere dette så billig som mulig til våre kunder. Vi skal tjene så lite som mulig på integrasjonene, rett og slett fordi dette gjør at kundene i større grad benytter systemene vi leverer. Samtidig skal vi levere kvalitet, eller hel ved, som vi sier.

Så sant det er mulig, så leverer vi versjonsuavhengige integrasjoner. Det betyr at integrasjonene skal "overleve" nye versjoner av programvaren rundt, uten at selve integrasjonen må oppgraderes. Det er dessverre ikke alltid at dette lar seg gjøre, men når det går an, så lager vi det på denne måten.

Ofte er det ikke nok å overføre data fra ett system til et annet. I mange tilfeller er det også behov for å sjekke at data som kommer inn i et system faktisk kan brukes til noe. For eksempel kan ikke regnskapet oppdateres med transaksjoner på en konto som ikke finnes, men transaksjonen bør likevel alltid inn i systemet. Dette løser vi selvsagt. Et annet eksempel er at avgiftshåndtering og bruk av dimensjoner/ansvarsenheter skal styres av en logikk i systemet som transaksjonene kommer til. Dette løser vi også.

Vi ser på dataoverføring som en hel prosess, fra data produseres i ett system og til dataene er omsatt til noe verdiskapende i det andre systemet. Og vi har løsninger for å automatisere hele løpet.

Har du et integrasjonsbehov? Vi er ikke vanskelige å snakke med, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Inspirert? Ta kontakt med oss