Filoverføring.no - del av Regnskapsbransjen.no og Cloud Connection

Import av data er ikke nok

Så har det kommet data fra ett system inn i et annet. Fint nok. Men ofte er det nå jobben starter.

Ofte skal konti byttes, fra det som forsystemet bruker til det som for eksempel økonomisystemet benytter. Prosjekter som ikke finnes må opprettes for at de skal kunne benyttes. Kunder skal oppdateres med adresseinformasjon fra forsystemet. Hvis det dukker opp en kunde som ikke finnes, så opprettes denne. Kommer det en ny hovedbokskonto, så må bruker få beskjed om dette og lett kunne enten opprette kontoen eller for alltid korrigere kontoen som har kommet fra forsystemet.

Alle disse øvelsene høres veldig enkle ut, men i praksis er det mye å holde styr på. Vi har gjort dette så mange ganger at vi bare gjenbruker det vi har levert tidligere. På denne måten klarer vi å holde prisen nede. Det skal være lett å benytte systemene vi leverer.
En integrasjon skal spille på lag med løsningene rundt.Inspirert? Ta kontakt med oss