Filoverføring.no - del av Regnskapsbransjen.no og Cloud Connection

Dataoverføring med API

I en del tilfeller er det krav om samtidig oppdatering i flere systemer. Av og til er det slik at to systemer lettest integreres via API. Vi har verktøy for det, også.

Vi lager en del API-er selv. På den måten har vi kontroll på hva som er mulig og ikke i de ulike API-ene. Men om det allerede finnes gode API, så bruker vi helst det som allerede finnes. Det er gunstigst for kundene våre, og vi velger alltid det alternativet som gjør det enklest mulig å benytte systemene vi leverer.

Et eksmpel på et API vi har laget er VB Online. Dette er et generelt API som kan brukes inn mot Visma Business. Vi har tatt jobben med å lage et API som et er lett å integrere seg mot, og dette API-et leverer vi også til andre Visma-partnere og systemintegratorer som ønsker en standardisert løsning mot Visma Business.

Vi gjør det så enkelt som mulig. Ta kontakt med oss i Cloud Connection.

Inspirert? Ta kontakt med oss